Giấy Phép đăng ký

Giấy Phép đăng ký

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẢO TÂY

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THẢO TÂY REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: THẢO TÂY REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp: 0315750278

Địa chỉ công ty: Số 1 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình

Điện thoại: 07.08.79.79.89

Email: thaotay@thaotayland.com