Trụ sở chính: 322A Rừng Sác, Ấp Bình An
Xã Bình Khánh, Cần Giờ
Hotline +84.07.08.79.79.89

Thông tin liên hệ